loading

Strømsø barnehage

Prosjektperiode: 2012-13
Oppdragsgiver: Drammen eiendom KF
Størrelse: ca. 1300m2
Ytelse:  Mulighetsstudie / anbudsgrunnlag tot. entreprise / arb. tegn /oppfølging tot. entreprise / ansvarlig søker / utomhus         

Prosjektbeskrivelse:

Totalombygning av tidl. hybelhus på Strømsø i Drammen til 2. avd. barnehage med plass til ca. 100 barn. og 24-30 ansatte.
Bygget er åpnet opp og omstrukturert innvendig som gir barnehagen funksjonelle arealer tilpasset moderne drift, med gode kommunikasjonslinjer, og lyse, romslige og fleksible lekearealer.
Utomhusanlegget på ca. 2 mål har blitt totaloppgradert med varierte lekeområder. Uteområdene er organisert i nærområder, for særlig de minste barna, med faste dekker, amfi og lekeapparater som ligger tett mot byggets hovedinnganger, og fjernområder, som grønne naturområder i periferien, for de eldre og mer utforskende barna.