loading

Oslo Tinghus

Prosjektperiode: 1991-94
Oppdragsgiver: Statsbygg
Størrelse: 23600m2
Ytelsens omfang: Fullprosjektering inkl. PGL

Prosjektbeskrivelse:

Bygget inneholder 53 rettsaler med tilhørende birom samt kontorarealer for alle rettsinstanser unntatt Høyesterett. Den største rettsalen på 200m2 rommer foruten et stort antall aktører, ca. 70 sitteplasser for presse og publikum. De større rettsalene er ellers utstyrt med permanent tolkeanlegg og avansert audiovisuelt utstyr.

Oslo tinghus er gjennomført som et forskningsprosjekt på innemiljø.