loading

Nyheter

Frydenhaug skole Drammen ble tildelt Drammen bys byggeskikkpris for 2015.

Kommentarer 01.08.2015

Terje Grønmo Arkitekter AS har stått ansvarlig for regulering, programmering og prosjektering fram til detaljert anbud for totalentreprise. Terje Grønmo Arkitekter har også bistått med innkjøp av løst inventar, fargesetting og kunstnerisk utsmykking.

Fra juryens begrunnelse:

Nye Frydenhaug skole er et eksempel på en krevende byggeoppgave som er løst med ydmykhet og godt faglig samarbeid. Tomta ligger støyutsatt mellom E18 og Vestfoldbanen, og på tomta ligger både bygg og vegetasjon som skulle bevares. De viktigste brukerne, barn med nedsatt funksjonsevne, setter store krav til funksjonaliteten. I tillegg var det satt ambisiøse miljø- og energimål for bygget.

De nye bebyggelsen ligger tilbaketrukket fra fasaden til Frydenhaug gård, med en rolig og langstrakt fasade som spiller godt sammen med den gamle trebygningen. Nybyggets L-form danner sammen med gårdshuset og drengestua et trivelig gårdsrom som gir assosiasjoner til det opprinnelige gårdstunet, og er skjermet mot støyen. De gamle trærne er bevart og er et fint innslag i utemiljøet.

Det er en god variasjon mellom intime soner og store, luftige rom. Bygget oppleves som lyst og åpent mot omverdenen, det gjør det lett og orientere seg for alle brukere. Selv om det er brukt mye glass, er de høye miljømålene nådd.

HTML Comment Box is loading comments...

Terje Grønmo Arkitekter AS

© 2015 Terje Grønmo Arkitekter AS All Rights Reserved